Nieuwsbrief VNM

Onze vereniging is aangesloten bij VNM  [Verbond Nederlandse Motorbootsport]

Wat doet het VNM;

Het Verbond Nederlandse Motorbootsport is een stichting, die zich ten doel stelt: het behartigen van de belangen van de betrokkenen bij de watersport, de waterrecreatie en het watertoerisme in het algemeen en van de bij haar aangesloten watersportverenigingen in het bijzonder.

Voorts: zorg te dragen voor ondersteuning van de besturen van die verenigingen. Bij het realiseren van deze doelstellingen wordt nauw samengewerkt met de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC), waarvan het VNM lid is. De aangesloten watersportverenigingen en overige organisaties van het VNM (participanten) zijn hierdoor geassocieerd lid van de KNMC.

Klik hier voor de folder VAARKLAAR.

[bsk-pdf-manager-list-category id=”2″ orderby=”date” order=”DESC”]