Najaarsvergadering

Najaarsvergadering 2017

Beste watersportvrienden,

 

Namens het bestuur van WSV Alem heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de

 74ste Algemene ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op zondag 26 november om 13.00 uur in Eetcafé De Maas te Alem.

 1. Opening door de voorzitter

 

 1. Goedkeuring notulen Voorjaarsvergadering d.d. 23 april 2017

 

 1. Ingekomen en uitgaande stukken

 

 1. Financiële zaken

 

 1. Verenigingsactiviteiten:
  • Evenementenkalender 2018
  • Evenementencommissie 2017-2018

 

 1. Bestuur mededelingen;
  • Toelichting Motorbootcommissaris over de tochten 2017-2018
  • Toelichting Zeilbootcommissaris wedstrijden 2017-2018

      7. Rondvraag

      8. Sluiting en strijken van de Verenigingsvlag

 

Na de vergadering om ongeveer 14.30 hebben we een humoristische voorstelling van Turbo Toos & Super Stien (komt dat zien)

Met vriendelijke groet,

Bestuur WSV Alem

 

Geef een antwoord