Najaarsvergadering 25 november.

Watersportvereniging Alem

Secretariaat: Jan Klingenweg 3

5335 JK Alem

                                                                                                                       

Uitnodiging Najaarsvergadering 2018

(76 ste Algemene ledenvergadering)

 

Beste watersportvrienden,

 

Namens het bestuur van WSV Alem heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de

76ste Algemene ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op zondag 25 november om 13.00 uur in Eetcafé De Maas te Alem.

De agenda voor deze vergadering treft u hieronder aan. Als u punten aan de agenda wilt toevoegen, gelieve u die tijdig aan de secretaris door te geven. De sluitingstermijn voor het toevoegen van agendapunten is twee weken voor aanvang van de vergadering.

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Goedkeuring notulen Voorjaarsvergadering d.d. 15 april 2018
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Financiële zaken
 5. Verenigingsactiviteiten:
  • Evenementenkalender 2018 / 2019
 1. Bestuur mededelingen;
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Zeilbootcommissaris R. van Pinxteren;
   Plaatsvervangend zeilbootcommissaris (a.i.) : S. de Bloeme.
  • Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Motorbootcommissaris R. Lingg;
   Oproep tot kandidaten, aanmelden bij secretariaat uiterlijk 15 dagen voor de voorjaarsvergadering 2019;
  • Toelichting Motorbootcommissaris over de tochten 2018-2019
  • Toelichting zeilbootcommissaris a.i. wedstrijden 2018-2019
 2. Rondvraag
 3. Sluiting en strijken van de Verenigingsvlag

 

Met vriendelijke groet,
H.G.A. Troost

Secretaris WSV Alem

Geef een antwoord