Agenda najaarsvergadering

Watersportvereniging Alem

 

Uitnodiging Najaarsvergadering 2016

(72 ste Algemene ledenvergadering)

 

 Beste watersportvrienden,

 

Namens het bestuur van WSV Alem heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de

 72ste Algemene ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op zondag 27 november om 13.00 uur in Eetcafé De Maas te Alem.

 

De agenda voor deze vergadering treft u hieronder aan. Als u punten aan de agenda wilt toevoegen, gelieve u die tijdig aan de secretaris door te geven. De sluitingstermijn voor het toevoegen van agendapunten is twee weken voor aanvang van de vergadering.

 

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Goedkeuring notulen Voorjaarsvergadering d.d. 17 april 2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Financiële zaken
 5. Verenigingsactiviteiten:
  • De Vernieuwde website.
  • Evenementenkalender
  • Evenementencommisie
 6. Bestuur mededelingen;

6.1  Per april 2017 statutair niet herkiesbaar Toos Mom van Elderen, penningmeester.

Per april 2017 statutair aftredend en niet herkiesbaar Lucy Krielaart secretaris

6.2 Toelichting Motorbootcommissaris over de tochten

6.3 Afscheid Lucy Krielaart

 1. Rondvraag
 2. Sluiting en strijken van de Verenigingsvlag.

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur WSV Alem