Zeilcompetitie 2017 & Alemse Pul

Beste watersportvrienden en vriendinnen,

Voor ons ligt weer een nieuw seizoen vol met zeilwedstrijden:

  • 1e wedstrijd op woensdag 26 april, palaver 19:00u en starten om 19:30u
  • Laatste wedstrijd op zaterdag 30 september 15:00u Palaver en starten om 15:30u.

Op 24 en 25 juni hebben we weer onze jaarlijkse Alemse Pul wedstrijden waarbij we de zaterdag afsluiten met BBQ en muziek!

Natuurlijk kun je alle data terugvinden op onze site: wsvalem.nl onder het kopje “AGENDA  +” en op de activiteitenkalender in de laatste preekstoel. (Tip: kopieer deze en hang in iedere kamer op J)

Tot zover even een opfrisser en herinnering voor wat betreft de datums, graag willen we voor diegene die hier nog niet mee heeft kennis gemaakt kort uitleggen wat het zeilen/de zeilcompetitie nu eigenlijk inhoud bij onze vereniging zodat je alvast een indruk hebt mocht je eens willen meedoen.

Onze zeilcompetitie wordt beoefend door een harde kern van ca. 8 boten met 2 bemanningsleden, daarnaast zijn er ook deelnemers die om verschillende redenen niet alle wedstrijden meedoen.

Graag willen we natuurlijk zoveel mogelijk boten laten meedoen, tenslotte: hoe meer zielen hoe meer vreugd zei ons mam altijd en zij kon het weten! Het liefst ook iedere wedstijd, maar mocht je het nu eens willen proberen of twijfel je of je wel iedere wedstijd kunt/wilt meedoen, laat je dan niet tegenhouden je bent altijd welkom!

Bel, loop langs in de haven of stuur ons een mailtje, even inschrijven en klaar is Kees. Er zijn geen kosten aan verbonden, ook niet-leden zijn welkom en ook de beginnende zeiler.

In principe kan elke open of gesloten zeilboot meedoen, wij varen namelijk met verschillende boten door elkaar. Om iedereen een gelijke kans te geven wordt je boot ingedeeld volgens een rating systeem afhankelijk van de snelheid van je boot.

Afhankelijk van de wind duurt een wedstrijd 1 tot 2 uur waarbij na een bepaalde tijd de op kop liggende boot wordt afgefloten waarna iedereen zijn ronde moet afzeilen waar hij op dat moment mee bezig is. Na afloop word je gevaren tijd gecorrigeerd volgens eerdergenoemde rating naar een zogenaamde gecorrigeerde tijd en op basis daarvan wordt de rangorde bepaald.

We zeilen op de plas bij Alem, je hebt dus geen last van (beroeps) scheepvaart, en waarbij verschillende banen gezeild kunnen worden die voor aanvang van de wedstrijd wordt bepaald en aangegeven aan de deelnemers.

Een goed voorbeeld waarbij we deelnemers hebben die niet alle wedstrijden zeilen is onze jaarlijkse “Alemse Pul”.

Dit is een weekend waarbij we 2 wedstrijden zeilen, 1 op zaterdag en 1 op zondag. De zaterdag sluiten we af met een BBQ en muziek, de zondag sluiten we af met de prijsuitreiking en bij velen met een beetje nadorst.

Dit weekend staat bij velen al jaren hoog op de agenda als 1 van de jaarlijkse hoogtepunten. Ook hier geldt weer voor: Bel, loop langs in de haven of stuur ons een mailtje, even inschrijven en klaar is Kees.

Graag zien we jou dit jaar ook bij het zeilen, als vaste deelnemer, als af en toe deelnemer, als een keer proberen deelnemer, als toeschouwer, hoe dan ook we zien je graag komen!

Voor aanvullende vragen kun je mij of Suze de Bloeme altijd bellen of mailen:

 

Ruud.van.pinxteren@hotmail.nl

Secretariaat@wsvalem.nl

06-53 126 083 (Ruud van Pinxteren)

06-45 434 198 (Suze de Bloeme)

Excursie 2017 “Zien is Kennen” na de voorjaarsvergadering

De excursie zal dit dicht bij huis blijven. ‘Zien is Kennen” een rondvaart in de wateren rond Alem verzorgd door Tom Bouwman in een speciaal omgebouwde Zalmschouw. Het aantal personen per rondvaart is beperkt en afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal het aantal rondvaarten ingepland worden.

Tussen de rondvaarten is er voor de wachtende leden een activiteit gepland, deze activiteit is nog een verrassing.

Graag wel even aanmelden.

Voorjaarsvergadering

Uitnodiging Voorjaarsvergadering 2017

(73ste Algemene ledenvergadering)

 

Beste watersportvrienden,

 

Namens het bestuur van WSV Alem, heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de

73ste Algemene ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op zondag 23 april a.s. om 12.00 uur in Eetcafe De Maas te Alem.

De voorlopige agenda voor deze vergadering vind u hieronder. Als u punten aan de agenda wilt toevoegen, gelieve u die tijdig aan de secretaris door te geven. De sluitingstermijn voor het toevoegen van agendapunten is twee weken voor aanvang van de vergadering. 

  1. Opening door de voorzitter
  2. Goedkeuring notulen Najaarsvergadering d.d. 27 november 2016
  3. Ingekomen stukken
  4. Bestuursmededeling:

Statutair aftredend en niet herkiesbaar in de voorjaarsvergadering: Toos Mom-van Elderen (penningmeester) en Lucy Brandon (secretaris).

Kandidaten kunnen zich tot één week voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris melden

  1. Financiële zaken

5a        Verslag kascommissie 2016/17

5b        Goedkeuring jaarrekening 2016/17

5c        Goedkeuring begroting 2017/18

5d        Benoeming kascommissie 2017/18

  1. Verenigingsactiviteiten
  2. Rondvraag
  3. Sluiting en hijsen van de verenigingsvlag

 

Wij als bestuur hopen op een goede opkomst.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Suze de Bloeme

Secretariaat WSV Alem.